Szeptember 1-től hatályos…

Az alábbiakban a 2020. szeptember 1.-től hatályos új Kormányrendeletből olvashatsz egy rövid kivonatot, és le is töltheted a jogszabályt.

DE ELŐTTE MÉG, MIVEL MÁR TÉNYLEG NEM SOK MARADT BELŐLÜK…


Végkiárusítás!!!

A Mobilitási Csomaggal új jogszabályok lépnek életbe, amit szeretnénk teljes egészében “lekövetni”, ahogy eddig is tettük az évek során: érthető, EMBERI NYELVEN elmagyarázni mindenkinek az új szabályokat.

Ezt a legkönnyebben úgy tudjuk megtenni, ha Ebook, illetve egyéb, elektronikus formában tesszük elérhetővé a kiadványokat. Ráadásul, ennek révén teljes egészében kiiktatható a személyes kontaktus MINDEN formája.

Még van raktáron pár tucat NYOMTATOTT könyv mind a 4 könyvből, igaz, könyvenként már kevesebb, mint 100 db, van, ahol csak 50 darab van. A fenti cél miatt VÉGKIÁRUSÍTÁST rendezek, hogy a maradék nyomtatott kiadványokat bárki nagyon kedvező áron megszerezhesse.

Ha elfogynak, TÖBBET NEM NYOMTATUNK BELŐLÜK.

Ezért egy ELKÉÉÉÉPESZTŐ AKCIÓT hirdetünk a következő termékekre:

MINDEN, JELENLEG MÉG KAPHATÓ KÖNYVRE A KÉSZLET EREJÉIG 50% KEDVEZMÉNY!!!


408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

Az alábbiakban olvashatod a jogszabályi kivonatot, illetve, letöltheted a rendeletet.

 

Kivonatok a legújabb kormányrendeletünkből a jelenlegi helyzetre

 

408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

 

A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 9. §, a 10. § és a 19. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 16. § tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. Általános rendelkezések

1. §

(1)   E rendelet hatálya a magánútlevéllel, valamint egyéb úti okmánnyal végrehajtott nem hivatalos célú határátlépésre terjed ki.

(2)   E rendelet alkalmazásában a magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik,

a)      aki Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult, és családtagja, ha ezt a jogát okmánnyal igazolja, illetve

b)     aki rendelkezik az idegenrendészeti hatóság valamely jogcímen 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyével, és az erről szóló okmányt belépéskor bemutatja,

c)      aki magyarországi sportszervezetnek a sportról szóló törvény szerinti versenyzője, illetve sportszakembere, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére,

d)     aki a külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen magyarországi sportszervezet általi – névre szólóan kiadott – meghívással, illetve delegálással részt vevő személy, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére.

(3)   E rendelet hatálya nem terjed ki

a)      a teherforgalomban történő határátlépésre,

b)     a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 6/A. § (2) bekezdése szerinti hivatalos útlevéllel történő határátlépésre, valamint

c)      arra a személyre, aki a Magyarországra való belépés során hitelt érdemlően igazolja, hogy a határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen (a továbbiakban: fertőzés) átesett.

(4)   E rendelet alkalmazásában hivatalos célú határátlépés a magánútlevéllel, valamint az egyéb úti okmánnyal végrehajtott hivatalos látogatás céljából történő határátlépés.

 

6.§ (2) bekezdés:

e)     a fuvarozási tevékenységgel összefüggő munkavégzéshez kapcsolódó utazás személyforgalomban, amelynek célja a fuvarfeladat kiindulópontjára (munkavégzés megkezdésének helyszínére) történő eljutás vagy az ilyen munkavégzést követően személyforgalomban történő hazatérés, ha ezt a munkáltató által kiállított igazolás tanúsítja,

 

Ingázók

10. §

(1)   A külpolitikáért felelős miniszter által – a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben – meghatározott szomszédos állam polgárai és az ott élő magyar állampolgárok Magyarország területére legfeljebb 24 óra időtartamra az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek.

(2)   Az (1) bekezdés szerint Magyarország területén tartózkodó személy Magyarország területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül köteles tartózkodni, és köteles Magyarország területét a belépést követő 24 órán belül elhagyni.

(3)   A külpolitikáért felelős miniszter által az (1) bekezdés alapján meghatározott országgal szomszédos, Magyarország területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül élő magyar állampolgárok a szomszédos ország területéről visszatérve korlátozás nélkül beléphetnek, ha külföldi tartózkodásuk időtartama nem haladta meg a 24 órát, és a szomszédos országban az államhatártól számított legfeljebb 30 kilométeres sávot nem hagyták el.

 

21. § Ez a rendelet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

 

A teljes rendelt erről a linkről tölthető le.

 

 

Mindenképpen gondoskodni kell arról, hogy a járművezetőknél legyen vállalkozás által kiállított igazolás, s ha nem tehergépjárművel lép be, akkor legyen nála GKI kártya, és digitális tachográf kártya, esetleg fuvarlevél (CMR) bár ezek nem kötelezőek, de bizonyíték kell arra vonatkozóan a határlépésnél, hogy járművezetők, akik munkát felvenni térnek haza.

 

Ugyanakkor a belépés korlátozott:

A tranzit-teherforgalom a tavasszal kijelölt és rendszeresített tranzitútvonalakon és határátkelőkön zavartalanul folyik, illetve még néhány határátkelő a megyei rendőri szervek saját belátása szerint ezen felül nyitva van. A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től kapott kedd déli tájékoztatás szerint szeptember 1-jén 00:00 órától (az augusztus 31-i állapothoz képest) az alábbi határátkelőkön rendeltek el korlátozásokat:

 • Rédics (SLO-H): csak a két szomszédos ország között engedélyezett a teherforgalom. Tranzitálni itt nem lehet.
 • Rábafüzes (A-H): csak a két szomszédos ország között engedélyezett a teherforgalom. Tranzitálni itt nem lehet.
 • Vámosszabadi (SK-H): teljes határzár teherforgalomban
 • Sátoraljaújhely (SK-H): IX. 2-tól csak a két szomszédos ország között engedélyezett a teherforgalom. Tranzitálni itt nem lehet.
 • Drávaszabolcs (HR-H): teljes határzár teherforgalomban
 • Barcs (HR-H): csak a két szomszédos ország között engedélyezett a teherforgalom. Tranzitálni itt nem lehet.

 

Alább a szeptemberi HU korlátozás

Órarendes kibontásban az alábbiak szerint alakul a nehéz-tehergépjárművek szeptemberi tilalmi időszaka Magyarországon:

 • 2020. szeptember   5. (szombat) 22:00 órától
 • 2020. szeptember 12. (szombat) 22:00 órától
 • 2020. szeptember 19. (szombat) 22:00 órától
 • 2020. szeptember 26. (szombat) 22:00 órától
  • szeptember   6. (vasárnap) 22:00 óráig: ÉRVÉNYBEN
  • szeptember 13. (vasárnap) 22:00 óráig: ÉRVÉNYBEN
  • szeptember 20. (vasárnap) 22:00 óráig: ÉRVÉNYBEN
  • szeptember 27. (vasárnap) 22:00 óráig: ÉRVÉNYBEN

Maradj velünk! Tőlünk sok mindenre választ kapsz.

A munkaügy miatt pedig vedd fel velünk a kapcsolatot, hogy kezelhess MINDEN munkaügyi szabályt.

 

Kuzma Ferenc és Nozdroviczky Sándor

Online tachograf szimulátor, TachografGURU, aetr.hu, Fuvarozók munkaideje